Privacy beleid

1. Privacy statement van mijnhuren.nl

Het doel van deze Privacy verklaring is je te informeren over de manier waarop Property Portals BV(hierna PP) gebruik maakt van de persoonsgegevens die over je worden verzameld op de website mijnhuren.nl en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

De website mijnhuren.nl (hierna te noemen “de website”), is eigendom van Property Portals BV. Voor PP is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Je Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt PP zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op mijnhuren.nl en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

2. Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

PP verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens, waaronder je e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, alsmede je telefoonnummer en zoekprofiel voor de volgende doeleinden:

a) Het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van PP (waaronder mede wordt verstaan: Oproepen, Zoekertjes, Offerte aanvragen, e-mail notificatie, statistieken-notificatie, het versturen van een contact/afspraak formulier en gelijksoortige diensten).

b) Het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;

c) Om je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van PP en haar partners, alsmede voor overige direct marketing doeleinden, indien je onder meer daarvoor je contactgegevens bij ons heeft afgegeven, of je bent aangemeld middels een mijnhuren.nl Account;
Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden je persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen, tenzij je op enig moment bezwaar maakt tegen de verstrekking van je gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden, je kunt de afgenomen producten dan weer ongedaan maken in het dashboard van je persoonlijke account;

d) Het doorgeven van je gegevens aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten;

e) Het vergelijken van jouw zoekopdracht met het aanbod van de PRO makelaars en het doorsturen van deze gegevens. De PRO makelaar gebruikt deze gegevens voor het aanbieden van haar diensten.

f) Het per email kunnen doorsturen van woninginformatie naar familie of vrienden.

g) Het kunnen toesturen van statistieken en andere relevante informatie die je kan helpen bij het zelf verhuren van een woning.

h) Het verifiëren van je persoonsgegevens bij contact met een makelaar

i) Eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van jouw gegevens.

3. Jouw rechten

Op elk moment kunt je inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kun je op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kun je een e-mail sturen met vermelding van je gebruikersnaam, naam en adres aan mijnhuren.nl support:

Indien je als bezoeker van een website van PP besluit je gegevens via PP aan een derde te verstrekken, dan is PP op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Beveiliging gegevens
PP neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van jouw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bezoekgegevens
Op de websites van PP worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat PP haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar een persoon.

Gebruik van cookies
De websites van Propery Portals gebruiken cookies alleen om het gebruik van de betreffende website te bevorderen en te vergemakkelijken. Hierdoor is het gebruik van bepaalde functies mogelijk zonder dat je telkens opnieuw hoeft in te loggen of je wachtwoord moet invullen.
Ook worden de cookies gebruikt om meer gerichte informatie op de websites te tonen, zoals makelaars in jouw buurt of andere door de websites zelf aangeboden functies.

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over je IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze Privacy - en cookie verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. PP maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

Je kunt je browser zo instellen dat je een bericht krijgt zodra een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet altijd van alle functies van de websites gebruikmaken.

Wijzigingen
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze websites steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. Als je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met:

Property Portals

Deze Privacyverklaring is aangepast op 10-02-2020

placeholder